• Kategorie
  • Szukaj
  • Zręcznościowe

Dzieci mają słabo rozwiniętą umiejętność skupiania uwagi i wiadomo, że bardzo szybko tracą zainteresowanie. Dlatego konwencjonalne metody nauczania nie sprawdzają się w przypadku maluchów. Małe dzieci nie reagują dobrze na niekończące się rozmowy i proszenie o wykonanie zadania po zadaniu. Dlatego interaktywne gry dla dzieci są jednym z najlepszych sposobów nauczania. Są świetnym sposobem, na to aby nauka była zabawna i interesująca. Interaktywne gry są nie tylko doskonałym sposobem na zaangażowanie dzieci w naukę, ale także zapewniają wiele innych korzyści. Pomagają rozwijać niezbędne umiejętności przydatne w szkole, zapewniając jednocześnie wspaniałe źródło emocji i rozrywki.

To tylko niektóre z zalet interaktywnych gier dla dzieci, które powinny zachęcić do korzystania z nich w domu:

1.    Budowanie zespołu

 Gry uczą dzieci, jak porozumieć się z innymi, a także uczą koncepcji zasad i ich przestrzegania. Uczą także myślenia o kwestiach i problemach moralnych a także jak wygrywać i przegrywać z opanowaniem i zachowaniem dobrych manier.

2.    Korzyści intelektualne

Dzieci uczą się wykrywać wzorce, planować z wyprzedzeniem kolejny ruch i przewidywać wynik alternatywnych kroków. Uczą się z doświadczenia, a wykorzystanie gier edukacyjnych zwiększa zdolność naszych dzieci do rozwijania intelektu.

3.    Logiczne rozumowanie

Badania wykazały, że dzieci, które grają w zręcznościowe gry edukacyjne, w których przesuwają elementy gry przez szereg kolejno ponumerowanych pól, rozwijają lepsze umiejętności matematyczne.

4.    Kontrola

Gry edukacyjne uczą dzieci przestrzegania zasad i refleksji nad swoimi decyzjami. Przekłada się to na lepsze wykonywanie zadań edukacyjnych wymagających skupienia i samokontroli. Gry edukacyjne zaprojektowane tak, aby umożliwić dzieciom praktykę w określonych obszarach tematycznych, takich jak liczby i logika, pomagają w rozwijaniu tych umiejętności. Jako dorośli codziennie spotykamy się z sytuacjami, w których nasza cierpliwość jest wystawiana na próbę. Dzięki grom zręcznościowym takim jak Poławiacz Słodyczydzieci mogą odkrywać i ćwiczyć społeczną umiejętność cierpliwości.

5.    Umiejętności analityczne

Dzieci uczą się, że rozwiązywanie problemów jest wynikiem praktyki. Nie boją się ryzykować i uczyć się na błędach. Dzieci rozwijają pewność siebie w swoich umiejętnościach rozwiązywania problemów i poprawiają swoje umiejętności analityczne i zdolności myślenia przyczynowo - skutkowego.

6.    Korzyści poznawcze

Gry zręcznościowemogą być wykorzystywane do uczenia matematyki, logiki i umiejętności krytycznego myślenia. Liczne badania wykazały, że dzieci uczą się więcej, gdy próbują wyjaśnić swoje procesy rozumowania. Zręcznościowe gry edukacyjne to potężne narzędzie do nauki, które uczy dzieci, że umiejętności rozwiązywania problemów rozwijają się jak mięsień. Mięsień ten wzmacnia się wraz z praktyką, ciągłym wysiłkiem i nauką.

7.    Myślenie krytyczne

Kiedy gry są używane w połączeniu z lekcjami na temat testowania hipotez, podstawowej logiki i innych tematów, oferują dzieciom znaczące sposoby ćwiczenia ogólnych umiejętności rozumowania. Zręcznościowe gry edukacyjne takie jak np. Gra Zręcznościowa, Logiczna, KÓŁKO I KRZYŻYKmogą być wykorzystywane do nauczania ogólnych zasad krytycznego myślenia.

8.    Pamięć

Granie w gry matematyczne, które obejmują identyfikację liczb, liczenie, szacowanie lub gry, w których dzieci muszą wybrać większą z dwóch liczb, głównie w których dzieci mogą szybko identyfikować liczby, pomagają rozwijać pamięć i zdolności umysłowe do rozwiązywania problemów matematycznych. Te gry edukacyjne pomagają dzieciom rozwijać intuicyjne wyczucie skali liczbowej. Te umiejętności rozwinięte we wczesnym okresie życia są pomagają w osiąganiu wyższych wyników matematycznych w późniejszym życiu.

9.    Współpraca

Nauka dzielenia się, wymiany, współpracy i wytrwania może być bolesną lekcją; bardzo ważne jest, aby nauczyć się tych umiejętności we wczesnym okresie życia. Zręcznościowe gry zespołowe jak na przykład Balansujący Okrętwymagają współpracy i porozumiewania się w celu osiągnięcia najlepszych wyników i wygranej.

10. Szacunek i uprzejmość

Grając w gry z rodzeństwem, rodzicami czy kolegami, dzieci uczą się bycia uprzejmym i szacunku dla innych. Podczas wspólnego grania w zręcznościowe gry zespołowewymagane jest uszanowanie kolejności rozgrywek poszczególnych graczy. Uprzejmość to praktyka dobrych manier zarówno w mowie, jak i w zachowaniu. Uprzejmość wymaga powściągliwości; wpaja umiejętność przedkładania dobra wspólnego ponad własny interes, traktowania innych przyzwoicie, niezależnie od drobnych różnic.

11. Chęć do uczenia się przez całe życie

Czytanie, eksperymentowanie, odkrywanie, ciekawość i kreatywność są ugruntowane w naszej młodości. Gry edukacyjne to zabawny i ekscytujący sposób na zachęcenie dzieci do bycia zdolnymi uczniami. Zręcznościowe gry edukacyjne pozwalają rodzicom wzbudzić chęć do nauki z ekscytacją i pasją.

12. Odporność

Granie w zręcznościowe gry edukacyjne uczy dzieci fair play i konsekwencji, gdy tego nie robią. Rodzice są wzorami do naśladowania, a dzieci będą powielać nasze zachowanie. Jeśli oszukujemy w grze, uczymy nasze dzieci oszukiwać. Rodzice mają obowiązek oferować pełne wyzwań środowisko, w którym dzieci mogą uczyć się poprzez doświadczenia. Dzieci radzą sobie z uderzeniami, siniakami lub przegrywaniem w grze, niemniej jednak jest to podstawa budowania strategii radzenia sobie z większymi wyzwaniami życiowymi.

13. Stabilność emocjonalna

Tworząc spójne, bezpieczne i sprawiedliwe środowisko społeczne, z jasnymi oczekiwaniami i przewidywalnymi konsekwencjami, dzieci mogą rozwijać umiejętności zarządzania sobą i swoimi emocjami. Granie w gry daje nam możliwość zaszczepienia naszym dzieciom zasad fair play i kontrolowania ich emocji, gdy przegrają turę lub przegrają grę.

14. Umiejętności społeczne

Granie w gry z rówieśnikami i przyjaciółmi są podstawowymi elementami rozwoju umiejętności społecznych. Jako rodzice instynktownie rozumiemy, jak ważne jest przedstawianie naszych dzieci innym dzieciom i wspieranie ich w procesie budowania przyjaźni. Dzięki kontaktom z rówieśnikami dzieci przełamują nieśmiałość i zyskują pewność siebie.

Korzystając z gier edukacyjnych, dzieci mogą rozwinąć cierpliwość i nauczyć się czekać na swoją kolej, dzielić się zabawką lub poznawać nowych przyjaciół. Gry edukacyjne przynoszą naszym dzieciom mnóstwo  korzyści. Postęp, jaki osiągają dzieci, aby stać się dobrze przystosowanymi dorosłymi są naprawdę nieocenione. Nasze dzieci zasługują na każdą okazję, aby w pełni wykorzystać swój potencjał. Każdy rodzic chce, aby jego dzieci pokochały naukę, odkrywanie, aktywność fizyczną i rozwijanie ciekawości.

  • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny